Kirusha
Vechnost Golden Grand Prix
And photo here...

Kirusha Pedigree